دکوراسیون اداری الوند

محصولات › محصولات الوند › میزهای اداری ›  میز های کارمندی 

میز های کارمندی

اصلی ترین و اکثریت اعضای فعال یک فضای اداری کارمندان می باشند وطبیعتاً بیشترین فضا را در یک محیط اداری باید برای کارمندان در نظر گرفت. یک میز کارمندی مناسب می تواند یک فضای مناسب و کارآمد برای یک کارمند باشد.
در صورتی که محدودیت فضایی داشته باشیم نباید از ابعاد میزکارمندی کم کرد بلکه می توان با یک طراحی حرفه ای و انتخاب درست یک میز مناسب از فضای موجود حداکثر استفاده را نمود.
میز کارمندی می تواند از خانواده میز مدیریت موجود در همان مجموعه انتخاب شود با فرق اینکه معمولا میز کارمندی سایز کوچک تری از مدیریت دارد. معمولاً اندازه طول صفحه در میزهای کارمندی بین ۱۲۰تا ۱۷۰ سانتی متر و عرض صفحه بین ۶۰ تا ۷۵ سانتی متر و ارتفاع استاندارد ۷۵ سانتی متر می باشد.

بازگشت به میزهای اداری