مبلمان اداری الوند

محصولات › میزهای اداری › میز کنفرانس › میز کنفرانس میناب 

میز کنفرانس میناب

الوند
ابعاد طول عرض ارتفاع
میز کنفرانس ۶ نفره ۲۲۰ ۱۰۲ ۷۶
میز کنفرانس ۴ نفره ۱۶۰ ۹۲ ۷۶
  
نمایش ابعاد استاندارد