دکوراسیون اداری الوند

محصولات › محصولات الوند › میزهای اداری › میزهای معاونت - کارشناسی 

میزهای معاونت - کارشناسی

میزهای معاونت و یا کارشناسی مورد استفاده درادارات و ارگانها و یا شرکتهای خصوصی با ابعاد و اندازه طول صفحه میز بین ۱۴۰ تا ۱۸۰ سانتی متر با عرض صفحه بین ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر و ارتفاع ۷۵ سانتی متر می باشند.
ساختار میزها از جنس ام دی اف درجه یک با رنگ های متنوع بنا به سلیقه مشتری با توجه به دکوراسیون و مبلمان موجود در محل یا رنگ سازمانی آن مجموعه ساخته میشوند. ضخامت صفحه میزهای کارشناسی بنا بر نوع ام دی اف انتخابی ۲۵ و یا ۳۲ میلیمتر میباشد.
در ساختار یک میز کارشناسی میتوان از فایل سه کشو به صورت متصل به میز یا جداگانه و به صورت متحرک نیز استفاده کرد و همچنین برای قرار گیری کیس کامپیوتر میتوان از جا کیسی به صورت متصل به میز یا جدا از میز استفاده کرد.

بازگشت به میزهای اداری