دکوراسیون اداری الوند

محصولات › محصولات الوند › میزهای اداری › میزهای معاونت - کارشناسی 

دماوند 

ویژگی ها:
  • اِل متحرک دارای ۴ کشو با قفل مرکزی / ۲ کمد درب دار
  • کتابخانه : دارای ۳ طبقه زونکن خور
  • امکان کاربری راحت تر به جهت داشتن قوس داخلیِ صفحه ی میز
 
 
نمایش ابعاد استاندارد :