دانستنیهای دکوراسیون

معماری مطلـوب برای زندگی ایرانی

معماری مطلـوب برای زندگی ایرانی

هدف ما رسیدن به معماری مطلـوب برای زندگی ایرانی بود. هرچند پروژه ها بیشتر بر پایه تلاش های فـردی شکل گرفت، ما سعی کردیم تا زمینه های لازم برای تغییر به سوی کار گروهی را فراهم آوریم. ما بر این باوریم که معمـاری رنگ زیبایی به خود نمی گیرد مگر آنکه بر پایه های دانایی و راستی استوار باشد؛ و پویا و بالنده نمی شـود مگر با ممارسـت مبتنی بر دانش؛ و شکل نمی پذیرد مگر با مسئولیت پذیری آگاهانه.
سادگی در معماری

سادگی در معماری

در تعریفِ معمارگونه‌، سادگی عاری از نقش و نگار بودن و فاقد هر گونه تزیینات و عناصر اضافی می‌باشد و این، همان بیانِ شعارِ معروف معمار بزرگ، “میس وندروهه” مبنی بر «کمتر، بیشتر است.(less is more)» که به شعار بین‌المللی‌اش تبدیل شد، می‌باشد.

دنیای از ایده‌ها
در انتظار
دفتر‌ کار شماست