در شهر خبری است

۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 گروه صنعتی الوند به تازگی کمپین تبلیغات محیطی خود را در سطح شهر تهران اجرایی کرده است.
آغاز اکران بیلبوردهای الوند از ابتدای مرداد کلید خورد و هنوز ادامه دارد.
بیلبورهای پل عابر پیاده اتوبان حقانی، روبه‌روی روزنامه اطلاعات بخشی از این کمپین تبلیغاتی است.
گروه صنعتی الوند با نزدیک به پنجاه سال فعالیت در حوزه مبلمان اداری تاکنون بیش از یک میلیون و سیصدو پنجاه هزار مترمربع فضای اداری را طراحی و تجهیز کرده است.