جشنواره فروش تابستانه‌ی مبلمان منزل و اداری ایتال فوم

۲۲ تیر ۱۴۰۰
آغاز جشنواره فروش تابستانه‌ی مبلمان منزل و اداری ایتال فوم.
%15 تخفیف کلیه‌ی محصولات ایتال فوم تا 15 مرداد ماه.
برای بازدید و خرید از محصولات ایتال فوم می‌توانید به شعبات الوند مراجعه بفرمایید.