ارگونومی چیست و چه کاربرد هایی دارد؟

ارگونومی چیست ؟
ارگونومی بعنوان رشته‌ای از علوم که به دست آوردن بهترین ارتباط میان انسان و محیط (کار و زندگی) هدف اصلی آن است، تعریف می‌شود. ارگونومی با ارزیابی قابلیت‌ها و محدودیت‌های انسان (بیومکانیک و آنتروپومتری)، استرس‌های کاری و محیطی (فیزیولوژی‌کار و روان‌شناسی صنعتی)، نیروهای استاتیک و دینامیک روی بدن انسان (بیومکانیک)، خستگی (فیزیولوژی کار و روان‌شناسی صنعتی) و طراحی ایستگاه کاری و ابزارها (آنتروپومتری و مهندسی) سر‌و‌کار دارد. بنابراین ارگونومی از علوم بسیاری تشکیل یافته است.

اهداف علم ارگونومی
ارگونومیک علم طراحی سازگار محیط و محصولات با کاربران است. لغت ارگونومیک از لغات یونانی «ارگون» به معنای «کار» و «نوموس» به معنای «قانون» گرفته شده است و اصطلاحاً به معنی انطباق کار برای افراد، از طریق طراحی وظیفه و روش‌ها و نیز انطباق افراد با کار از طریق استفاده مناسب از چیدن روش‌های صحیح می‌باشد. باید توجه داشت که آنچه برای یک نفر مناسب است می‌‌تواند برای دیگری مناسب نباشد. بنابراین روش‌های مجزا باید مدنظر قرار گیرند. ارگونومیک در نظر اول ممکن است آگاهی و علم جلوگیری از صدمات و ناراحتی‌های پیش‌بینی نشده معنی شود در حالی که موضوع اصلی آن پیش از بررسی وقوع ضایعه‌ای، تقویت راحتی و روانی عملکرد است. فراموش نباید کرد که انسان‌ها دارای محدودیت هستند و برای اینکه بتوان با وجود محدویت‌ها فعالیت مناسبی داشت، شرایط محیط باید به گونه‌ای مناسب طراحی گردد.

اهداف شناخت ارگونومیک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1- برخورداری از تندرستی
2- تقویت توانایی‌های بدن
3- بالا بردن راندمان فعالیت
4- رهایی از عوارضی همچون استرس، چاقی، چشم درد، درد پشت و درد گردن و یا بیماری‌هایی که از صدمات کشش متمادی به وجود می‌آیند.
5- یافتن روش‌هایی برای درست انجام دادن کارهای تکراری و یا سنگین.

تعاریف کامل‌تری از ارگونومی
برخی از تعاریفی که متخصصان و کارشناسان این علم از ارگونومی نموده‌اند، به عنوان نمونه در زیر آورده می‌شود:
 
  - ارگونومی علم مطالعه انسان‌ها در حین انجام کار، برای درک ارتباط پیچیده میان افراد و جنبه‌های فیزیکی و روان‌شناختی محیط کار، نیازهای شغلی و روش‌های کار می‌باشد.

- ارگونومی علمی است که انسان و تعامل آن را با محصولات، تولیدات، تجهیزات، امکانات، روش‌ها و محیط کار و زندگی مورد مطالعه قرار می‌دهد و  علیرغم علوم فنی ـ مهندسی (که عمدتاً به تکنیک‌ها و فنون می‌پردازد) بر انسان و طراحی وسائل برای افراد تأکید دارد.
 
- ارگونومی عبارت‌ است از کاربرد اطلاعات علمی موجود درباره انسان (و روش های علمی کسب چنین اطلاعاتی) برای حل مشکلات طراحی‌.
 
- انجمن بین‌المللی ارگونومومی ارگونومی را چنین تعریف می‌کند: ارگونومی علمی است که دانش حاصل از علوم انسانی را با مشاغل، سیستم‌ها، محصولات و محیط زیست با توجه به توانایی‌های جسمانی و روانی و محدودیت‌های انسانی مرتبط می سازد (هانچینسون و دیل).

ارگونومی عبارت است از علم به‌کارگیری بهینه از ابزار کار در محیط کاری، به نحوی که حداکثر بازدهی در تولیداتی که انسان در آن نقش دارد، بدست آید در حالی که کارگر یا کاربر حداکثر رضایت را از کاربرد ابزار مزبور و همچنین از محیط کاری دارد و میزان ایمنی لازم در کار برای کارگران و کاربران فراهم شده است. با توجه به تعریف فوق، علم ارگونومی از رشته‌های علمی نظیر پزشکی  فیزیولوژی، آمار، روان‌شناسی، مردم‌شناسی، آناتومی، بیومکانیک و سنجش ابعاد و اجزای بدن انسان، برای طراحی ماشین و محیط کار سود می‌برد. در‌واقع، ارگونومی یک علم چند رشته‌ای است که ارتباط متقابل تکنولوژی، محیط و نیازهای روحی و جسمانی انسان را برقرار می‌سازد. در ایالات متحده آمریکا، به‌جای واژه‌ی ارگونومی، عبارت مهندسی فاکتورهای انسانی را بکار می‌برند. انجمن فاکتورهای انسانی و ارگونومی آمریکا نیز بر روش‌های طراحی تأکید داشته و مهندسی فاکتورهای انسانی را چنین تعریف می‌کند: «کشف و کاربرداصول مربوط به رفتار انسان و خصوصیات طراحی، ارزیابی، فرآیند نگهداری محصولات و سیستم‌ها با هدف ایمن بودن، اثر‌بخش بودن و ایجاد رضایت در بین کارکنان».
 
اهداف اساسی علم ارگونومی، بهبود نحوه انجام کار، روش های کار و ابزار کار، و انطباق آن‌ها با ویژگی‌های روانی و جسمی انسان است. البته باید توجه داشت که با مراعات اصول ارگونومی، فشار کاری و خستگی‌های بی‌مورد کاهش می‌یابد. همچنین، ارگونومی در پی انطباق علمی شغل، شرایط، ابزار و محیط کار با مشخصات فیزیکی و بدنی انسان و نیز تعیین نیرو و توانایی جسمی اوست. باید شغل و محیط کار چنان طراحی شود که با مشخصات فیزیکی میانگین افراد (با ملحوظ کردن انحراف معیارهای مربوطه) مطابقت داشته باشد.

انترو پو متری  
آنتروپومتری، به سنجش ابعاد فیزیکی بدن و کاربرد داده‌های ابعادی در اصلاح شرایط فیزیکی ایستگاه‌های کار می‌پردازد و از آن‌جایی که یکی از دلایل  فشارهای وارده بر اندام‌ها، عدم تطابق ابعاد محل‌کار با ویژگی‌های ابعادی بدن کارگر یا کاربر می‌باشد، داده‌های آنتروپومتریک را می‌توان به طور مؤثری در طراحی تجهیزات، ایستگاه‌های کار، ابزارآلات و محصولات به‌کار بست، لازم به یادآوری است که برای محاسبات آنتروپومتریک، اغلب از جداولی که قبلاً برای این منظور تهیه گردیده است، استفاده می‌شود. اما باید خاطر‌نشان کرد که مردم هر منطقه خاصی، دارای اندازه‌‌‌های آنتروپومتریک ویژه خود می ‌باشند که باید در تعیین اندازه‌های لازم در محیط کار و ابزار کار ملحوظ گردد. ولی متأسفانه در کشور ما هنوز داده‌های آنترومتریک در دست نیست و برای طراحی یک محیط کار به ناچار از داده‌های آنتروپومتریک سایر کشورها (بویژه از داده های آنتروپومتریکی که توسط ناسا تهیه شده است) استفاده می‌شود.
 
با توجه به اینکه اندازه‌های رسمی و تائید شده‌ای برای مردم کشورمان در دسترس نمی‌‌باشد، بنابراین اکثر کارشناسان ارگونومی با توجه به اشتراکات قومی و نژادی میان نژادهای ایرانی و آلمانی (ایندوژرمن)، داده‌های آنتروپومتریک آلمانی را برای استفاده در کارهای تحقیقاتی کشورمان توصیه می‌نمایند. استفاده از این  داده‌ها در کشورِ ما مسلماً با مشکلاتی روبرو خواهد شد؛ زیرا این داده‌ها، با شرایط اقلیمی و قد و قامت مردم کشور ما تدوین نشده است و ممکن است با اندازه‌های مردم کشور ما اختلاف‌هایی داشته باشد. جدول 1 و شکل 1 داده‌های فوق را نشان می‌دهند:
جدول 1 - ابعاد آنتروپومتریک بدن انسان که هر گونه طراحی باید براساس آنها انجام گیرد.
(اندازه‌های مربوط به مردم کشور آلمان ـ  ابعاد بر حسب سانتیمتر)

 شکل 1 - ابعاد آنتروپومتریک مشخص شده در جدول1


در طراحی صندلی توجه به موارد زیر از اهمیت زیادی برخوردار است:
-  ارتباط میان صندلی و سطح کار
-  تغییر وضعیت بدنی
-  استحکام و ثبات صندلی به‌ویژه زمانی که متحرک باشد
-  سهولت ایستادن و نشستن
-  نرمی سطح نشیمن‌گاه و پشتی صندلی