نماییندگی فروش در شرق تهران


 نشانی: تهران ـ پافت آباد غربی ـ بلوار معلم ـ پاساژ مبل رضا ـ ورودی 1 ـ پلاک 45 و 47 ـ فروشگاه جوهری
 نام صاحب نمایندگی: جوهری
 تلفن: +98 21 66 69 74 60 +98 21 66 63 08 29